Beleidsregels bijzondere bijstand voormalig alleenstaande ouder

Dit item is verlopen op 01-01-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat het op 19 mei 2015 de Beleidsregels bijzondere bijstand voormalig alleenstaande ouder heeft vastgesteld.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een van de wijzigingen is dat de norm voor een alleenstaande ouder even hoog is geworden als de norm voor een alleenstaande. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van de te ontvangen bijstandsuitkering. Hierdoor moeten de  beleidsregels "toeslag voormalig alleenstaand ouder" en de norm co-ouderschap bezien moeten worden.

De Beleidsregels bijzondere bijstand voormalig alleenstaande ouder treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2015.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast liggen de beleidsregels vanaf 29 mei 2015 tot en met 21 augustus 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Beemer, beleidsmedewerker van ISD de Kempen, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 361 730.