Beleidsregels commerciële huur, inkomsten uit verhuur en kostgeld en verlaging norm als gevolg van de woonkosten

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat het op 21 april 2015 de Beleidsregels commerciële huur, inkomsten uit verhuur en kostgeld en verlaging norm als gevolg van de woonkosten 2015 heeft vastgesteld.

De Beleidsregels commerciële huur, inkomsten uit verhuur en kostgeld en verlaging norm als gevolg van de woonkosten 2015 hebben betrekking op de kostendelersnorm die vanaf 1 januari door de Participatiewet van toepassing is. De kostendelersnorm houdt rekening met het aantal personen dat in een huishouden verblijft. Hoe meer personen in een huishouden verblijven, hoe meer kosten kunnen worden gedeeld. Het aantal personen dat in een huishouden verblijft, is bepalend voor de hoogte van de uitkering.

De Beleidsregels commerciële huur, inkomsten uit verhuur en kostgeld en verlaging norm als gevolg van de woonkosten 2015 treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2015.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast liggen de beleidsregels vanaf 29 mei 2015 tot en met 21 augustus 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Beemer, beleidsmedewerker van ISD de Kempen, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 361 730.