Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 16 februari 2016 heeft vastgesteld de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding van overtreding van de bij of krachtens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gestelde regelgeving.

De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen treedt in werking op 5 maart 2016 . Per gelijke datum wordt de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen ingetrokken.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dewi van Veldhuizen van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 085.