Beleidsregels invordering privaatrechtelijke vorderingen 2017

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 10 oktober 2017 heeft vastgesteld de Beleidsregels invordering privaatrechtelijke vorderingen 2017.

Deze beleidsregels formaliseren het beleid ten aanzien van de invordering van privaatrechtelijke invorderingen in de gemeente Reusel-De Mierden.

De Beleidsregels invordering privaatrechtelijke vorderingen 2017 treden in werking op 4 november 2017.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.