Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2016, eerste herziening

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 7 februari 2017 heeft vastgesteld het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016, eerste herziening.

In de beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2016 is een hoofdstuk over de algemene voorziening huishoudelijke hulp weggevallen. Met deze bekendmaking wordt deze fout hersteld.

De tekst van de beleidsregels kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo Luttels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 014.