Beleidsregels Terugvordering Verhaal en Invordering Kempengemeenten 2016

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 20 december 2016 heeft vastgesteld de Beleidsregels Terugvordering, Verhaal en Invordering Kempengemeenten 2016.

Deze regels gaan over het terugvorderen van onterecht ontvangen bijstandsuitkering bij de klant of het verhalen van onterecht ontvangen bijstandsuitkering bij een derde persoon in plaats van bij de betreffende klant zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld over situaties waarin onterecht uitkering is ontvangen na gebleken bijstandsfraude.

De Beleidsregels Terugvordering, Verhaal en Invordering Kempengemeenten 2016 treedt in werking op 1 januari 2017. Per gelijke datum wordt de Beleidsregels terugvordering 2004 en de Beleidsregels verhaal 2004 ingetrokken.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Langenbach van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 606.