Beleidsregels verantwoord kamperen bij de boer

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 24 mei 2016 heeft vastgesteld de Beleidsregels verantwoord kamperen bij de boer.

In de vakantieperiode pakken veel jongeren hun tentje en gaan kamperen bij de boer. Reusel-De Mierden is hiervoor een geschikte plaats wat blijkt uit de vele jongeren die hier tijdens de vakantieperiode hun tentje opslaan. In het verleden zijn helaas ook een aantal jongeren als gevolg van negatief gedrag tijdens het kamperen bij de boer in aanraking gekomen met de politie. Vaak was hierbij het gedrag te herleiden naar overmatig alcoholgebruik. Om eventuele excessen in de toekomst te kunnen bestrijden dan wel te voorkomen is een goede samenwerking tussen de jeugd, de ouders, grondeigenaren die hun land beschikbaar stellen, de politie en de gemeente erg belangrijk. Vanuit dit samenwerkingsverband zijn richtlijnen en afspraken geformuleerd die zijn vastgelegd in deze beleidsregels.

De Beleidsregels verantwoord kamperen bij de boer treden in werking op 28 mei 2016. Per gelijke datum wordt de Beleidsregel verantwoord kamperen bij de boer 2015 ingetrokken.

De tekst van de beleidsregels kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rita Lavrijsen van de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 063.