Besluit aanwijzen cameratoezicht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden hebben op 11 november 2014 het besluit genomen tot het plaatsen van camera’s.

De camerabeveiliging voldoet aan de voorwaarden van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het besluit is op 5 december 2014 in werking getreden.

Het besluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het besluit vanaf 8 december 2014 tot en met 2 maart 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.