Besluit Informatiebeheer 2016

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 11 februari 2016 heeft vastgesteld het Besluit Informatiebeheer 2016.

Voor de uitvoering van het beheer van nog niet overgedragen archiefbescheiden stelt het college nadere regels vast in het Besluit Informatiebeheer 2016. Dit besluit bevat bepalingen inzake de verantwoordelijkheid voor het beheer, de archiefvorming en de ordening van papieren en digitale informatie van de gemeente Reusel-De Mierden en de taakvelden van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

Het Besluit Informatiebeheer gemeente Reusel-De Mierden 2016 treedt in werking op 20 februari 2016. Per gelijke datum wordt het Besluit Informatiebeheer 2006 ingetrokken.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Cools van de afdeling bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 609.