Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Dit item is verlopen op 06-09-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat het op 17 december 2014 het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 heeft vastgesteld. 

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning heeft tot doel een financieel kader te stellen voor de uitvoering van maatwerkvoorzieningen in de Wmo 2015. 

Het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 treedt in werking op 1 januari 2015. Per gelijke datum wordt het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 ingetrokken. 

De tekst van het besluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het besluit vanaf 22 december 2014 tot en met 16 maart 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantine Meeuwisse van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 606.