Besluit ondermandaat

Dit item is verlopen op 01-01-2020.

De gemeentesecretaris (wnd) en de afdelingshoofden  (wnd) van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening en de afdeling Bedrijfsvoering van de gemeente Reusel-De Mierden maken bekend dat zij op 14 juni 2016 het ondermandaatbesluit gemeentesecretaris en afdelingshoofden 2016 hebben vastgesteld.

Het ondermandaatbesluit treedt in werking op 1 juli 2016.

De tekst kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.