CAR-UWO wijzigingen i.v.m. nieuw hoofdstuk 3 CAR

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat de CAR-UWO wijzigingen in verband met een nieuw hoofdstuk 3 CAR is vastgesteld.

De tekst van deze regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650