Damoclesbeleid gemeente Reusel-De Mierden (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Dit item is verlopen op 06-02-2020.

De burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat hij op 20 januari 2015 het Damoclesbeleid gemeente Reusel-De Mierden (Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet) heeft vastgesteld.

Sinds 1 januari 2013 vormen de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Veldhoven, Waalre het basisteam Kempen. Deze gemeenten hebben gezamenlijk een aantal prioriteiten opgesteld die in Kempenverband worden opgepakt. De aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit, waaronder de aanpak van drugs (soft- en harddrugs), is een van deze prioriteiten.

Omdat criminelen zich niets van gemeentegrenzen aan trekken, is het van belang om in Kempenverband de toe te passen bestuursrechtelijke maatregelen op elkaar af te stemmen. De burgemeesters van de Kempengemeenten hebben in hun vergadering van 7 juni 2013  besloten om gezamenlijk eenzelfde handhavingsbeleid voor artikel 13b Opiumwet vast te stellen. Dit handhavingsbeleid is overgenomen van de B5-gemeenten, Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, die bij de ontwikkeling hiervan zijn ondersteund en geadviseerd door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Zuid-West Nederland en het programmabureau Taskforce B5. Het handhavingsbeleid van de gemeenten in basisteam Kempen is geëvalueerd in september 2014. Deze evaluatie heeft geleid tot onderstaand beleid.

De Damoclesbeleid gemeente Reusel-De Mierden (Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet) treedt in werking op 6 februari 2015 en werkt terug tot en met 1 januari 2015. Per gelijke datum wordt de Damoclesbeleid 2013 ingetrokken.

De tekst van het beleid kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het beleid vanaf 9 februari 2015 tot en met 4 mei 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Tuns van de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 045.