Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2016

Dit item is verlopen op 24-10-2019.

Het dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat het op 15 maart 2016 heeft besloten het Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2016 vast te stellen.

Het delegatiebesluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt.

De tekst van het delegatiebesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Asten van de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 650 650.