Diverse wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat er diverse wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld.

De tekst van deze regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.