Extern mandaatbesluit GGD Brabant Zuidoost aanwijzing toezichthouders kinderopvang, versie 2

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 14 februari 2017 heeft vastgesteld het Extern mandaatbesluit GGD Brabant-Zuidoost aanwijzing toezichthouders kinderopvang.

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is in artikel 1.61, lid 1, en artikel 2.19 lid 1, vastgelegd dat het college verantwoordelijk is voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvanglocaties, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderlocaties en -bureaus en dat het college de directeur van de GGD aanwijst als toezichthouder. Om in de praktijk het toezicht te kunnen uitvoeren, is het nodig om de directeur van de GGD daarnaast te mandateren om medewerkers aan te wijzen als toezichthouder.

Het Extern mandaatbesluit GGD Brabant-Zuidoost aanwijzing toezichthouders kinderopvang treedt in werking op 18 februari 2017 .

De tekst van het mandaatbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dewi van Veldhuizen van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 085.