Financiële verordening 2017

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 11 juli 2017 heeft vastgesteld de Financiële verordening 2017.

De raad moet op grond van artikel 212 Gemeentewet bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vaststellen. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Omdat het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) is gewijzigd, voldeed de financiële beheersverordening 2013 niet meer. Met de vaststelling van deze Financiële verordening 2017, sluit deze weer aan op de actuele wet- en regelgeving.

De Financiële verordening 2017 treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017. Per gelijke datum wordt de Financiële beheersverordening 2013 ingetrokken.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Schellekens van de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 072.