FLO-Overgangsrecht wijziging leeftijdsafhankelijke factoren

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat de regeling voor de wijziging van de leeftijdsafhankelijke factoren  is  vastgesteld.

De tekst van deze regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.