Gedragscode Integriteit raadsleden Reusel-De Mierden 2017

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 19 september 2017 heeft vastgesteld de Gedragscode Integriteit raadsleden Reusel-De Mierden 2017.

Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat.

De Gedragscode Integriteit raadsleden Reusel-De Mierden 2017 treedt in werking op 4 november 2017. Per gelijke datum wordt de Handreiking Modelgedragscode politieke ambtsdragers april 2012 ingetrokken.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Olthuis van de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.