Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maakt bekend dat het op 15 maart 2016 heeft besloten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling samenwerking Kempengemeenten. Het college heeft voor het wijzigen op 8 maart 2016 toestemming verkregen van de gemeenteraad.

De regeling heeft betrekking op de samenwerking van een aantal onderdelen binnen de diverse Kempengemeenten.

De gemeenschappelijke regeling treedt in werking op 1 april 2016

De tekst van de gemeenschappelijke regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.