Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij heeft vastgesteld op 8 augustus 2017 de Modules 1 t/m 8 van het GVVP en de raad van de gemeente op 19 september 2017 heeft vastgesteld de Module 9 van het GVVP.

Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan treedt in werking een dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. Per gelijke datum wordt het Gemeentelijk Verkeerscirculatieplan en Verkeersveiligheidsplan (GVVP) 2010-2015 Reusel-De Mierden ingetrokken.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Geevers van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 055.