het cultuurbeleidsplan Verbinden door cultuur, Reusel-De Mierden 2014-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 25 februari 2014 heeft vastgesteld het cultuurbeleidsplan Verbinden door cultuur, Reusel-De Mierden 2014-2018.

Vanuit een visie op cultuur worden er vier doelstellingen benoemd. Deze worden verder uitgewerkt door het geven van verdiepende informatie en een beschrijving welke uitvoeringsacties er nodig zijn. Er wordt een financieel kader geschetst en er is een uitvoeringsplan gemaakt.

Het Cultuurbeleidsplan Verbinden door cultuur, Reusel-De Mierden 2014-2018 treedt in werking op 24 maart 2014 .

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het beleidsplan vanaf 24 maart 2014 tot en met 16 juni 2014 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo Luttels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 014.