Incassoreglement gemeente Reusel-De Mierden 2017

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 10 oktober 2017 heeft vastgesteld het Incassoreglement gemeente Reusel-De Mierden 2017.

Deze beleidsregels formaliseren het beleid binnen de gemeente Reusel-De Mierden ten aanzien van automatische incasso voor gemeentelijke belastingen.

De Incassoreglement gemeente Reusel-De Mierden 2017 treedt in werking op 4 november 2017. Per gelijke datum wordt het Reglement automatische incasso 2016 ingetrokken.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.