Intrekkingsbesluit Verordening adviescommissie Wonen, Zorg en Welzijn 2008

Dit item is verlopen op 22-12-2018.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad in de vergadering van 19 december 2017 heeft besloten de Verordening adviescommissie Wonen, Zorg en Welzijn 2008  per 1 januari 2018  in te trekken.

Bekendgemaakt in het gemeenteblad van 22 december 2017.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,
de secretaris,                                                                          de burgemeester (wnd.),dhr. M.H.F. Knaapen                                                               mw. J. Eugster