Kadernota strategisch huisvestingsplan brede scholen Reusel-De Mierden

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 21 april 2015 heeft vastgesteld het Kadernota strategisch huisvestingsplan brede scholen Reusel-De Mierden.

In deze kadernota zijn onder andere de missie, visie en doelstellingen op het gebied van onderwijshuisvesting beschreven. Ook zijn een aantal mogelijke toekomstscenario's opgenomen.

Het Kadernota strategisch huisvestingsplan brede scholen Reusel-De Mierden treedt in werking op 17 oktober 2015 en werkt terug tot en met 22 april 2015. Per gelijke datum wordt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Brede Schoolgebouwen 2012 en verder ingetrokken.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het beleidsplan vanaf 19 oktober 2015 tot en met 11 januari 2016 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Michels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 622.