Legesverordening 2015 2e wijziging

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 23 juni 2015 heeft vastgesteld de 2e wijziging van de Legesverordening 2015, met bijbehorende Tarieventabel.

De wijziging betreft hoofdstuk 8 van titel 2 en hoofdstuk 2 van titel 3 van de Tarieventabel. Voor veel voorkomende aanvragen op basis van de APV werd tot op heden een algemeen tarief berekend. Voortaan wordt voor deze aanvragen een specifiek tarief berekend, waardoor ook meer recht wordt gedaan aan de kostendekkendheid van deze leges. Verder is er door de wijziging in tarieven voortaan een betere afstemming van de leges voor het in behandeling nemen van principeverzoeken en het vaststellen van bestemmingsplannen en wijzigingsplannen in relatie tot de urenramingen voor deze procedures en de kosten voor veegplannen.

De 2e wijziging van de Legesverordening 2015, met bijbehorende Tarieventabel, treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2015 (datum van ingang heffing).

De tekst van de wijziging kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de wijzigingsverordening vanaf 6 juli tot en met 25 september 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Roest van de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 618.