Leidraad invordering belastingen

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 23 december 2014 heeft vastgesteld de Leidraad invordering belastingen Reusel-De Mierden.

In deze leidraad is het beleid van de gemeente, dat wordt gevoerd ten aanzien van de invordering van gemeentelijke belastingen opgenomen. Daarbij is de Rijksleidraad zoveel mogelijk gevolgd.

De Leidraad invordering belastingen Reusel-De Mierden treedt in werking op 10 januari 2015 en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

De tekst van de leidraad kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de leidraad vanaf 12 januari 2015 tot en met 3 april 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Hospel van de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.