Mandaat Beschermd Wonen 2017-2020

Dit item is verlopen op 01-01-2020.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 20 december 2016 heeft vastgesteld de opdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen 2017-2020.

Dit mandaat, machtiging en volmacht treedt in werking op 1 januari 2017.

De tekst kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.