Mandaat Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Het college en de burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden;

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Samenwerking Kempengemeenten;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

maken bekend dat zij op 18 juli 2017 respectievelijk 19 september 2017 hebben vastgesteld

  • Het mandaat Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

    Dit mandaat treedt in werking op 4 november 2017.

    De tekst van de mandaat kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nikky Ansems van afdeling VTH de Kempen, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 531 300.