Mandaatbesluit benoemen gemeentelijke lijkschouwers

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden hebben op 11 juli 2017 het mandaatbesluit genomen voor het benoemen gemeentelijk lijkschouwers.

De bevoegdheid van het college van B&W om gemeentelijke lijkschouwers te benoemen te mandateren aan de directeur Publieke Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Deze draagt zorg voor plaatsing van een actuele lijst van gemeentelijke lijkschouwers op de website van de GGD Brabant ZO.

De aanwijzing is gebaseerd op artikel  4  van de  Wet op de lijkbezorging. Het aanwijzingsbesluit is op 26 augustus 2017 in werking getreden. 

Het aanwijzingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 014.