Mandaatbesluit beslissen op bezwaar ISD en jeugd

Het dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat zij op 19 september 2017 heeft vastgesteld het mandaatbesluit beslissen op bezwaar ISD en Jeugd.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

De tekst van dit mandaat kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.