Mandaatbesluit breed moratorium

Het dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat zij op 19 september 2017 heeft vastgesteld het mandaatbesluit breed moratorium.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 april 2017.

De tekst van dit mandaat kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.