Minimabeleid Kempengemeenten 2018-2022

Dit item is verlopen op 20-12-2017.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 19 september 2017 heeft vastgesteld het Minimabeleid Kempengemeenten 2018-2022.

Het betreft een grondige  herziening van het minimabeleid. Er zijn extra rijksmiddelen beschikbaar gekomen voor armoedebestrijding onder kinderen. Gelet hierop worden de minimaregelingen voor kinderen tot 18 jaar vanaf 2018 voor de Kempengemeenten uitgevoerd door Stichting Leergeld. Om een zo groot mogelijk bereik te hebben zal in de Kempen ook gebruik worden gemaakt van een nieuw opgerichte Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds voor het stimuleren van deelname aan sport en culturele activiteiten. De uitvoering van de minimaregelingen voor volwassen (18 jaar en ouder) blijft bij de ISD de Kempen, zoals de collectieve zorgverzekering, de individuele inkomenstoeslag en de nieuw ge├»ntroduceerde participatieregeling 18+.

Het Minimabeleid Kempengemeenten 2018-2022 treedt in werking op 1 januari 2018. Per gelijke datum wordt het Kadernota Minimabeleid 2016 ingetrokken.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Langenbach van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 606.