Nadere regels en beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 30 juni 2015 heeft vastgesteld de nadere regels en beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015.

De Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 van de gemeente Reusel-De Mierden geeft aan het college de bevoegdheid om nadere regels en beleidsregels vast te stellen ten aanzien van de uitvoering van deze verordening en ten aanzien van de inzet van andere dan in de deze verordening genoemde re-integratievoorzieningen.

De nadere regels en beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 treedt in werking op 10 oktober 2015 en werkt terug tot en met 1 juli 2015.

De tekst van de nadere regels en beleidsregels kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast liggen de stukken vanaf 12 oktober 2015 tot en met 4 januari 2016 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.