Nadere regels PGB Jeugd

Dit item is verlopen op 22-10-2016.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 2 februari 2015 heeft vastgesteld de ‘Nadere regels PGB jeugd’.

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag bedoeld om zelf jeugdhulp te betalen. Het college bepaalt of een pgb wordt toegekend. In de nadere regels pgb jeugd is vastgelegd op welke wijze hier uitvoering aan wordt gegeven.

De Nadere regels PGB jeugd treden in werking op 11 april 2015 en werken terug tot en met 1 januari 2015.

De tekst van de nadere regels kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast liggen de nadere regels vanaf 13 april tot en met 6 juli 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Michels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 622.