Omgevingsvergunningen week 10

Dit item is verlopen op 26-04-2016.

Welstand

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is nog niet bekend. De vergaderingen zijn openbaar.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Aanvragen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen:

  • Omgevingsvergunning, Vlassert 64 in Reusel, het wijzigen van de constructie van een woning;
  • Omgevingsvergunning, Mierdseweg 23a in Reusel, het afwijken van het bestemmingsplan in verband met het wijzigen van het gebruik van een pand;
  • Omgevingsvergunning, Diederik van Altenastraat 3 in Hooge Mierde, het aankappen van dakkapellen aan de voorzijde van een woning;
  • Omgevingsvergunning, Broekkant 13 in Lage Mierde, het plaatsen van een container;
  • Omgevingsvergunning, Broekkant en Vloeieind in Lage Mierde en Kailakkers in Hooge Mierde, het kappen van vijf bomen.

Aanvragen om vergunningen liggen niet ter inzage en hiertegen bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Heikant 3 in Hulsel, het herbouwen van een bedrijfswoning, verzonden 8 maart 2016;
  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Klaverbosch 15 in Lage Mierde, het bouwen van een woning met bijgebouw, verzonden 8 maart 2016.

Bezwaar c.q. beroep

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

Meldingen (sloop, milieu, brandveilig gebruik, bodem)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Milieumelding, Postelsedijk 15 en 17 in Reusel, het wijzigen van de inrichting;
  • Sloopmelding, Willibrordlaan 39 in Hulsel, het slopen van een bijgebouw;
  • Sloopmelding, Hoogemierdseweg 10 in Lage Mierde, het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van een opslagplaats;

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.