Omgevingsvergunningen week 11

Dit item is verlopen op 03-05-2016.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Aanvragen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen:

  • Omgevingsvergunning Laarakkerdijk 1 Reusel, wijzigen van de inrichting (milieu)
  • Omgevingsvergunning Kattenbos ongenummerd Reusel, bouwen van een woning
  • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Kailakkers 7 en 9 Hooge Mierde, wijzigen van de inrichting

Aanvragen om vergunningen liggen niet ter inzage en hiertegen bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Postelsedijk 15 Reusel, bouwen van een bedrijfshal tbv waterzuivering, verzonden 11 maart 2016
  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Beemden 33a Reusel, bouwen van een woning, verzonden 11 maart 2016
  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Horselaar 16 Reusel, plaatsen van een dakkapel, verzonden 14 maart 2016
  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure) De Gagel 16 Hooge Mierde, bouwen van een akkerbouwloods, verzonden 11 maart 2016
  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Haarweg in Hooge Mierde, Hogeweg in Lage Mierde en Vooreind in Hulsel, kappen van drie bomen, verzonden 14 maart 2016

Bezwaar c.q. beroep

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

Meldingen (sloop, milieu, brandveilig gebruik, bodem)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Melding brandveilig gebruik, Turnhoutseweg 22 Reusel, het brandveilig gebruiken van een gebouw
  • Milieumelding Kailakkers 7 en 9 Hooge Mierde, het wijzigen van de inrichting

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.