Omgevingsvergunningen week 12

Dit item is verlopen op 10-05-2016.

Welstand

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is nog niet bekend. De vergaderingen zijn openbaar.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Aanvragen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen:

  • Omgevingsvergunning, ’t Heike 11 in Reusel, het bouwen van een berging;
  • Omgevingsvergunning, Postelsedijk 17 in Reusel, het bouwen van een aardappelbewaarplaats en een loods en het afwijken van het bestemmingsplan in verband met de goot- en nokhoogte;
  • Omgevingsvergunning, Lensheuvel 16 in Reusel, het plaatsen van een nieuwe muur en het storten van fundering in verband met isoleren;
  • Omgevingsvergunning, Kanten ongenummerd in Hulsel, het bouwen van een woning met bijgebouw;
  • Omgevingsvergunning, Bladelsedijk 8 in Hulsel, het wijzigen van de inrichting;
  • Omgevingsvergunning, Willibrordlaan 39 in Hulsel, het bouwen van een garage.

Aanvragen om vergunningen liggen niet ter inzage en hiertegen bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Wilhelminalaan 16 in Reusel, het wijzigen van de voorgevel van een restaurant, verzonden 16 maart 2016;
  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Klaverbosch 11 in Lage Mierde, het bouwen van een woning met garage, verzonden 17 maart 2016.

Bezwaar c.q. beroep

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

Meldingen (sloop, milieu, brandveilig gebruik, bodem)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Sloopmelding, Heibloem 4 in Reusel, het verwijderen van asbesthoudende dakplaten van een varkensstal;
  • Sloopmelding, Vooreind 26 in Hulsel, het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van een bedrijfsgebouw.

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.