Omgevingsvergunningen week 8

Dit item is verlopen op 12-04-2016.

Welstand

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is nog niet bekend. De vergaderingen zijn openbaar.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Aanvragen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen:

 • Omgevingsvergunning, Voorste Heikant 3 in Reusel, het wijzigen van de inrichting (beperkte milieutoets);
 • Omgevingsvergunning, Dooleg 38 in Reusel, het uitbreiden en verbouwen van een woning;
 • Omgevingsvergunning, Toon van den Bornestraat ongenummerd in Hooge Mierde, het bouwen van een woning met garage.

Aanvragen om vergunningen liggen niet ter inzage en hiertegen bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

de volgende vergunningen zijn verleend:

 • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Postelsedijk 4 in Reusel, het bouwen van een bedrijfswoning met bijgebouw, verzonden 17 februari 2016;
 • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Weijererf 27 in Reusel, het bouwen van een woning met garage, verzonden 23 februari 2016;
 • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Toon van den Bornestraat 17 in Hooge Mierde, het bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit, verzonden 23 februari 2016;
 • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Eversacker 2 in Hulsel, het aanleggen van een inrit, verzonden 17 februari 2016.

Bezwaar c.q. beroep

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. 

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende vergunning is verleend:

 • Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Buspad 1 in Reusel, het bouwen van een overkapping met 1 dichte wand, verzonden 24 februari 2016. De omgevingsvergunning is gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning.

Bezwaar c.q. beroep

Op basis van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen belanghebbenden tegen dit besluit uitsluitend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een gemotiveerd beroepschrift indienen. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de Afdeling rechtbank, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inzage

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

U kunt het besluit ook digitaal raadplegen op:

Het identificatienummer van het besluit is: http://ro-online.robeheer.nl/1667/AA1D0E7B-5888-431A-81D6-053ED0D71AB0/.

Meldingen (sloop, milieu, brandveilig gebruik, bodem)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:

 • Sloopmelding, Turnhoutseweg 26 in Reusel, het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van een schuur;
 • Milieumelding, Voorste Heikant 3 in Reusel, het wijzigen van de inrichting;
 • Milieumelding, Beekakkersweg 2 in Lage Mierde, het wijzigen van de inrichting.

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.