Omgevingsvergunningen week 9

Dit item is verlopen op 19-04-2016.

Welstand

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is nog niet bekend. De vergaderingen zijn openbaar.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Aanvragen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen:

 • Omgevingsvergunning, Hooge Mierdseweg ongenummerd in Reusel, het afwijken van het bestemmingsplan in verband met het aanleggen van een ponywei;
 • Omgevingsvergunning, Beukenlaan 13 in Reusel, het plaatsen van een erker en het vervangen van de voorgevel van een woning;
 • Omgevingsvergunning, Klaverbosch ongenummerd in Lage Mierde, het bouwen van een woning;
 • Omgevingsvergunning, Kleine Hassel ongenummerd in Lage Mierde, het bouwen van zes woningen.

Aanvragen om vergunningen liggen niet ter inzage en hiertegen bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

de volgende vergunningen zijn verleend:

 • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Weijererf 33 in Reusel, het bouwen van een woning, verzonden 25 februari 2016;
 • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Hondsbos 5 in Reusel, het verbouwen van een loods, verzonden 29 februari 2016;
 • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Dooleg 23 in Reusel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzonden 29 februari 2016;
 • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Marialaan 118 in Reusel, het verbouwen van een woning, verzonden 1 maart 2016;
 • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Denestraat 10a in Reusel, het uitbreiden van een bedrijfshal (de bestaande overkapping wordt dichtgemaakt), verzonden 1 maart 2016.

Bezwaar c.q. beroep

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende vergunning aangepast is verleend:

 • Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Turnhoutseweg 32 Reusel, het afwijken van het bestemmingsplan in verband met het legaliseren van het gebruik van een garage als hoefsmederij als nevenactiviteit bij een horecagelegenheid en het aanleggen van 2 haaksparkeerplaatsen. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp besluit en het besluit van 22 juli 2014 (verzonden 03-04-2016).

Bezwaar c.q. beroep

Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze aangepaste omgevingsvergunning. De aanpassing is gedaan naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 februari 2016.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

Meldingen (sloop, milieu, brandveilig gebruik, bodem)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

 • Sloopmelding, Kruisstraat 25a in Reusel, het slopen van een buitenmuur.

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.