Opdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen

Dit item is verlopen op 01-01-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden hebben op 30 juni 2015 besloten mandaat, machtiging en volmacht te verlenen aan de gemeente Eindhoven betreffende Beschermd Wonen.

Dit besluit treedt in werking op 10 oktober 2015.

De tekst kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast liggen de stukken vanaf 12 oktober 2015 tot en met 4 januari 2016 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.