Organisatiebesluit gemeente Reusel-De Mierden 2014

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 25 maart 2014 heeft vastgesteld het organisatiebesluit 2014.

In het organisatiebesluit worden de hoofdstructuur en de aansturing van de ambtelijke organisatie vastgelegd. Tevens worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor zover deze niet in de financiële beheersverordening zijn vastgelegd, geregeld.

Het organisatiebesluit gemeente Reusel-De Mierden 2014 treedt in werking op 5 april 2014 en werkt terug tot en met 1 januari 2014. Per gelijke datum wordt het Organisatiebesluit Reusel-De Mierden 2013 ingetrokken.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de beleidsregel vanaf 7 april 2014 tot en met 30 juni 2014 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis en is deze te raadplegen op www.overheid.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Felicie van Beek van P&O de Kempen, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 – 650074.