Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Dit item is verlopen op 02-11-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 8 juli 2014 heeft vastgesteld het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018.

De Drank- en Horecawet (DHW) is gewijzigd. Doel van de nieuwe DHW is het verminderen van het alcoholgebruik onder de jeugd, het voorkomen van alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde, maar ook vermindering van de administratieve lasten voor de horecaondernemers. Op basis van de nieuwe DHW moet de raad een preventie- en handhavingsplan alcohol vaststellen. Dit plan is vastgesteld.

Het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 treedt in werking op 21 juli 2014.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het beleidsplan vanaf 21 juli 2014 tot en met 13 oktober 2014 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Olthuis of Nikky Ansems van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.