Privacyconvenant CJG+ De Kempen

Privacyconvenant CJG+ de Kempen

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 15 december 2015 heeft vastgesteld het Privacyconvenant CJG+ de Kempen.

Dit is een Privacyconvenant, inclusief Privacyprotocol, van de colleges van de Kempengemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden en de Combinatie Jeugdzorg waarin de werkwijze van het CJG+ de Kempen rondom gegevensdeling en privacy van kinderen en ouders is vastgelegd.

Het Privacyconvenant CJG+ de Kempen treedt in werking op 9 januari 2015. Per gelijke datum worden de Nadere regels Gegevensverwerking, Privacy en Klachtrecht ingetrokken.

De tekst van het Privacyconvenant kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Michels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 622.