Privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Reusel-De Mierden

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 11 november 2014 heeft vastgesteld het privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Reusel-De Mierden.

Het plaatsen van de camera's met als doel de bescherming van personen en goederen is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het is daarom nodig een privacyreglement voor het cameratoezicht op te stellen .

Het privacyreglement treedt in werking op 5 december 2014.

Het privacyreglement kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het Privacyreglement vanaf 8 december 2014 tot en met 2 maart 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.