Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2015

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 23 juni 2015 heeft vastgesteld de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015.

In de verordening staan de kaders voor de participatievoorzieningen: voorzieningen met behoud van uitkering, structurele loonkostensubsidie, loonwaardebepaling, incidentele loonkostensubsidie, no-risk poli, beschut werken, individuele studietoeslag, voorzieningen gericht op begeleiding en nazorg, bijzondere kosten en de kaders voor de tegenprestatie.

De Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 treedt in werking op 1 juli 2015 en werkt terug tot en met 1 juli 2015. Per 9 juli wordt de Verordening reïntegratie WWB 2007 ingetrokken.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 20 juli 2015 tot en met 12 oktober 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo Luttels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 014.