Regeling gegevensverstrekking en regeling beheer en toezicht basisregistratie personen 2014

Dit item is verlopen op 06-02-2020.

 

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij in hun vergadering van 7 oktober 2014 hebben vastgesteld:

1. Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014;

2. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen.

1. Met ingang van 6 januari 2014 is het wettelijk kader voor de GBA vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Op grond van de Wbrp is het gemeentebestuur alleen nog verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden. De regeling voorziet in de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Reusel-De Mierden. Daarnaast voorziet de regeling in de verstrekking van persoonsgegevens over inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden voor werkzaamheden met een maatschappelijk belang, die samenvallen met een gemeentebelang.

2. In de Gemeentelijke Voorziening registreert de gemeente gegevens over haar inwoners. Deze regeling is bedoeld voor de gegevensverwerking in de Gemeentelijke Voorziening. Uit het oogpunt van privacy, beveiliging en beheer en toezicht zijn in deze regeling een aantal taken benoemd en vastgelegd waarin de hoofdlijnen van het beheer van de toezicht op de Gemeentelijke Voorziening is geregeld. Daarnaast zijn in deze regeling functionarissen aangewezen die deze beheertaken uitvoeren.

De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 en de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen treden in werking op 25 oktober 2014 en werken terug tot en met 6 januari 2014.

De tekst van de Regelingen kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast liggen de regelingen vanaf 24 oktober 2014 tot en met 9 januari 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Laureijs-Michiels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 003