Regeling uitwisseling brutoloon Kempengemeenten 2015

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de  regeling uitwisseling brutoloon Kempengemeenten is vastgesteld

De tekst van deze regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.