Regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk brabant-zuidoost

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 16 februari 2016 heeft vastgesteld het regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 2016.

Deze beleidsnotitie gaat over toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).

Het regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 2016 treedt in werking op 5 maart 2016 . Per gelijke datum wordt het regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ingetrokken.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dewi van Veldhuizen van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 085.