Regionaal Uitvoeringsbeleid Asbesttaken

Dit item is verlopen op 02-12-2019.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 7 november 2017 heeft vastgesteld het Regionaal Uitvoeringsbeleid Asbesttaken.

Het Regionaal Uitvoeringsbeleid Asbesttaken treedt in werking op de dag na bekendmaking.

De tekst van het uitvoeringsbeleid kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling VTH de Kempen, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 – 531300.